Blog

Začněte u sebe

PCM model pomáhá lidem poznat sebe sama, být více soucitný, pochopit své slabiny a také vybízí ukázat své kvality. Učí je být takovými i ve vztahu k ostatním, zvyšuje jejich dovednost pochopení jiných pohledů na svět a chování. Zlepšuje jejich dovednost naslouchání a dovednost přizpůsobit se každé situaci. (more…)

Jak NASA objevila PCM®?

Proces selekce astronautů v NASA není vůbec lehký úkol. Je nutné vybrat nejlepší mezi nejlepšími na základě různých vlastností, a to jak fyzických, tak i psychických. Kromě toho, že prostředí, ve kterém se nachází během expedice, je velmi stresující a nebezpečné, při selekci se musí brát v úvahu také jiné faktory jako jsou přesnost, důkladnost v práci, efektivita…

(more…)

Vnímání je jako kaleidoskop

 

12.července, 2015

Je sobotní noc a lidé se vracejí z premiéry hry Don Quijote. U východu z divadla stojí 6 kamarádů, kteří se rozhodli, že divadlo je nejlepší způsob, jak strávit dnešní večer. Právě si začínají sdělovat své dojmy. (more…)

Přivítejte změnu

  1. července, 2015.

Změna fáze, ve které se klient nachází je nevědomou událostí a nastává po dlouhém a obvykle intenzivně stresujícím období. Stresové události jsou přímo spojené se specifikací určitého typu osobnosti klienta. (more…)

Zážitek jednoho prodejce Harmoniser-a

Nedávno ke mě na koučink přišel jeden mladý profesionál, který po krátké a úspěšné kariéře prodejce byl velmi zklamán a pochyboval o svých dovednostech a hodnotách. Petr, 28-letý manažer prodeje v té chvíli pracoval v jedné velké domácí společnosti, která se zabývala distribucí spotřebního zboží. Každodenně kontaktoval své zákazníky a velmi často je i osobně navštěvoval. Měl rád svojí práci, byl rád v kontaktu s lidmi a rád se díval na příjemné tváře svých pravidelných zákazníků. Jeho způsob prodeje byl založen na docela osobních vztazích a své klienty považoval nejen za obchodní partnery ale i přátele. Když se jednou seznámil s potenciálním zákazníkem, choval se jako vždycky – otevřeně, srdečně, ukazoval emoce, začal mluvit o své rodině, zeptal se na rodinu a soukromý život zákazníka, dokonce mu nabídnul oběd. Rozhovorem se dozvěděl, kterému klubu zákazník fandí a pozval ho na zápas. Když skončil návštěvu myslel si, že udělal dobrou práci, nicméně v nadcházejícím období pochopil, že něco není v pořádku. Zákazník se mu vyhýbal a nebral telefon. (more…)