Blog

Začněte u sebe

PCM model pomáhá lidem poznat sebe sama, být více soucitný, pochopit své slabiny a také vybízí ukázat své kvality. Učí je být takovými i ve vztahu k ostatním, zvyšuje jejich dovednost pochopení jiných pohledů na svět a chování. Zlepšuje jejich dovednost naslouchání a dovednost přizpůsobit se každé situaci. (more…)

Jak NASA objevila PCM®?

Proces selekce astronautů v NASA není vůbec lehký úkol. Je nutné vybrat nejlepší mezi nejlepšími na základě různých vlastností, a to jak fyzických, tak i psychických. Kromě toho, že prostředí, ve kterém se nachází během expedice, je velmi stresující a nebezpečné, při selekci se musí brát v úvahu také jiné faktory jako jsou přesnost, důkladnost v práci, efektivita…

V roce 1977, Terence F. McGuire, psychiatr v NASA, který má na starosti výběr kandidátů, pozval Dr. Taibiho Kahlera, aby se zúčastnil rozhovorů v procesu selekce. Taibi souhlasil a dostal úkol nezasahovat do samotného procesu selekce, seděl v rohu místnosti, pozoroval a psal poznámky. Taibi hodnotil kandidáty na základě svého Process Communication Model a každou osobu rozdělil do 6 kategorií podle dominantního typu osobností. Velmi jednoduchým způsobem zjistil jejich základní vlastnosti, stejně jako související silné a slabé stránky. Pozoroval jejich verbální vyjadřování, jak hovoří sami o sobě, o svých úspěších, o důležitých věcech, všímal si místa, kde sedí, výrazu obličeje a nevědomých pohybů.

S ohledem na to, že rozhovor s jedním kandidátem trvá kolem 1,5-2 hodiny, Taibi po prvních 10 minutách rozhovoru nechal poznámky, které psal a začal s novými papíry. Po rozhovoru Taibi a McGuire srovnali poznámky a výsledek byl ten, že Taibi po deseti minutách pozorování má více informací než psychiatr McGuire po hodině a půl. Mc Guire byl fascinován a nabídl Dr.Taibimu, aby se s PCM metodikou připojil k NASA a další selekci astronautů.

Dlouhodobým použitím Process Communication Model byly pozorované určité podobnosti mezi přijatými kandidáty a některé typy osobností měli přednost před ostatními. Z výzkumů provedených v roce 1984, 1985, 1987, dokonce 71% všech přijatých kandidátů do NASA jsou typem Persister. Tyto typy dominují mezi astronauty právě díky svým vlastnostem jako jsou obětavost, svědomitost a  perfekcionismus.

Vzhledem k tomu, že u Persistera jsou emoce ve společenských vztazích méně zastoupené, zvláště dobře spolupracují s Thinkerem, který je stejně jako Persister, logicky a racionálně zaměřený. Právě Thinkeri jsou druhým typem osobností nejvíce zastoupeni mezi astronauty.

Statistika ukazuje, že Persister a Thinker jsou mezi astronauty zastoupeni ve více než 93%.

Zajímavé také je, že typ osobnosti Promoter se považuje za neformální, impulsivní, dynamický typ, nezodpovědný v momentě, když je ve stresu, a to ho činí potenciálně nebezpečným pro práci astronautů. Koneckonců, vzhledem k tomu, že je jeho zastoupení mezi kandidáty na astronauta menší než 1%, předpokládáme, že tuší, že tato práce by pro ně byla příliš nudná.

Později se ukázalo jako velmi důležité, že pro kvalitní spolupráci mezi astronauty je dlouhodobě nutný soulad ve vztazích , a tak se zvláštní pozornost zaměřila na typ lidí Harmoniser, kteří umí udržet příjemnou atmosféru a jsou zaměření na lidi více než ostatní typy. Tímto se Harmoniseři umístili na třetím místě v zastoupení mezi astronauty.

Rebel patří k typu osobnosti, která je u astronautů vzácná, protože se vyznačuje velkou energií, spontánností, ale i možnými konflikty a nezodpovědností ve stresujících momentech. Jeden z výjimečných astronautů s tímto typem osobností je Sally Ride.

Vzhledem k tomu, že Imaginera charakterizují vlastnosti jako kreativita, fantazie, stydlivost, podle statistik nikdo z astronautů není s tento typ osobnosti.

Persister a Thinker jsou nejvíce dominantní typy osobností, Harmoniser je na třetím místě, zatímco Rebel, Imaginer a Promoter mezi astronauty nejsou. Zajímavé je i zastoupení mezi dominantními typy osobností v populaci a u astronautů. Například, celkově je v populaci kolem 10%  Persisterů,  zatímco u astronautů přes 70%. Na druhu stranu, Imaginerů  je v populaci 10%, u astronautů žádný, Vzhledem k tomu, že kvalita mezilidských vztahů má velký dopad na práci, můžeme říci, že použití Process Communication Model významně umožnilo NASA zlepšit  kvalitu spolupráce mezi členy týmů vyslaných na expedice.

 

Vnímání je jako kaleidoskop

 

12.července, 2015

Je sobotní noc a lidé se vracejí z premiéry hry Don Quijote. U východu z divadla stojí 6 kamarádů, kteří se rozhodli, že divadlo je nejlepší způsob, jak strávit dnešní večer. Právě si začínají sdělovat své dojmy. (more…)

Přivítejte změnu

  1. července, 2015.

Změna fáze, ve které se klient nachází je nevědomou událostí a nastává po dlouhém a obvykle intenzivně stresujícím období. Stresové události jsou přímo spojené se specifikací určitého typu osobnosti klienta. (more…)

Zážitek jednoho prodejce Harmoniser-a

Nedávno ke mě na koučink přišel jeden mladý profesionál, který po krátké a úspěšné kariéře prodejce byl velmi zklamán a pochyboval o svých dovednostech a hodnotách. Petr, 28-letý manažer prodeje v té chvíli pracoval v jedné velké domácí společnosti, která se zabývala distribucí spotřebního zboží. Každodenně kontaktoval své zákazníky a velmi často je i osobně navštěvoval. Měl rád svojí práci, byl rád v kontaktu s lidmi a rád se díval na příjemné tváře svých pravidelných zákazníků. Jeho způsob prodeje byl založen na docela osobních vztazích a své klienty považoval nejen za obchodní partnery ale i přátele. Když se jednou seznámil s potenciálním zákazníkem, choval se jako vždycky – otevřeně, srdečně, ukazoval emoce, začal mluvit o své rodině, zeptal se na rodinu a soukromý život zákazníka, dokonce mu nabídnul oběd. Rozhovorem se dozvěděl, kterému klubu zákazník fandí a pozval ho na zápas. Když skončil návštěvu myslel si, že udělal dobrou práci, nicméně v nadcházejícím období pochopil, že něco není v pořádku. Zákazník se mu vyhýbal a nebral telefon. (more…)