Co může NASA předpovědět o prezidentském mandátu Donalda Trumpa

Léto Donalda Trumpa se prodloužilo i do podzimu, ale Donaldův závod na nominaci republikánské strany vykazuje známky zpomalování. S ratingem, který mírně klesl, ale  stále je však daleko vyšší než rating ostatních účastníků v primárních volbách ve straně. Ti, kteří ho nenávidí i ti, kteří ho mají rádi, se začínají ptát, zda by se opravdu mohl stát prezidentský mandát Donalda Trumpa skutečností.

Jak by administrace Trumpa mohla vypadat? Není třeba hádat. Jako i my všichni, Donald Trump je zcela předvidatelný, i když ne tak, jak si jeho přívrženci a protivníci myslí.

Všechno se zakládá na osobnostní a trochu raketové technologii.

Před více než 40ti lety, začala NASA s implementací jedinečného modelu rozpoznání osobností při hodnocení svých astronautů, nazvanou Process-Communication Model (PCM).

Metodu PCM vyvinul Dr.Taibi Kahlerem, PCM rozpoznává 6 typů osobností, z nich každý má svůj oddělený pohled na svět, charakterní síly a výhody, preference vztahující se ke komunikaci a okolí, motivační potřeby a lehko předvidatelné chování ve stresu. Při výběru astronautů, NASA používala evaluační metody Dr.Kahlera k určení kandidátů, kteří by měli mít odpovídající reakce na napětí, aby se dosáhlo úspěšné vesmírné mise s lidskou posádkou, která zahrnuje velký tlak. Během 6 raketových misí, byl používán přístup Dr Kahlera  pro identifikaci astronautů, kteří by mohli vyjádřit problémy s komunikací ve stresu a při tlaku. Výsledky získané tímto způsobem předvídání byly použity k vytvoření rozvoje komplexního systému tréninku komunikace.

Model PCM brzy nebyl jenom v úzké souvislosti s průzkumem vesmíru. Bill Clinton používal tento model, aby zdokonalil své komunikační schopnosti během své první prezidentské kampaně, počátkem 90 let, za účelem snáze se identifikovat s voliči. Tato metoda je  použitelná v různých oblastech, na školách ale i ve společnostech. (Moje společnost ,,Mattersright“ používá tuto metodiku, aby se zlepšily výsledky zákaznického servisu).

To co dělá z PCM tak jedinečnou metodou je skutečnost, že je založena na jazyku. Jednoduše, zaměřením a sledováním toho, co člověk mluví, tón který používá, sintax a gramatiku, pomůže určit jaký typ osobnosti dle metody PCM, je:

Thinker: citlivý, sentimentální, tento typ je instiktivně empatický a má dost dobře vyvinutou intuici.

Persister: logický, organizovaný, a odpovědný, tento typ je zaměřený na informace a rychle chápe fakta a nápady.

Harmoniser: velmi se věnuje okolí, pečlivý pozorovatel, svědomitý, tento typ se věnuje svým přesvědčením a hodnotám.

Imaginer: náchylný k zamyšlení, tento typ je schopný zůstat v klidu uprostřed chaosu a velmi respektuje samotu a introspekci.

Promoter: charismatický, přesvědčivý a orientovaný na akci, tento typ touží po vzrušení a rychle se adaptuje na nové situaci a prostředí.

Rebel: spontánní, kreativní a má tendenci si hrát, tento typ žije ve skutečnosti,  je velmi výrazný a přemýšlí ,,out of the box“.

Jakmile jednou poznáte o jaký typ osobnosti se jedná, PCM ručí za úspěšné předvídání chování osoby v jakékoliv situaci. Všechny stopy jsou skryty ve slovech na která politici nikdy nejsou skoupí.

„Ahoj, já jsem bohatý. Já jsem opravdu bohatý“. Proč nedělat velké plány?“ Bez energie nemáte nic!“ Připomíná Vám toto na někoho?

Donald Promoter

Výběr slov Donalda Trumpa je vždy živý, nadšený, extrémní. Jeho vzory vyjádření jsou dynamické a vždy mají smysl. Všechno ukazuje, na to že se jedná o klasického Promotéra orientovaného na akci.

Ve svém nejlepším vydání, jsou Promotéři  okouzlující, přesvědčiví a schopní. Ve svém nejhorším vydání jsou manipulativní, náchylní k násilí a urážkám, stejně jako útokům. Mají silnou potřebu vyvolávat incidenty, krátké intenzivní aktivity a s nadšením používají posměchy a urážky, aby uspokojili své potřeby k činnosti. Jsou příkladem těch, kteří vždy přežijí, ale touží být na prvním místě.

Každý hodnotíme lidi a svět jinak, na základě toho, který jsme typ osobnosti. Promoter hodnotí především silou a soudí jiné na základě toho jak jsou silní. Trumpova neustálá kritika Jeb Busha, že on je někdo bez energie, je jenom jedním ze způsobů, aby ho udělal slabým a to je konečná porážka v očích Promotera.

Promoter také využívá jedinečné schopnosti  ovlivnit lidi a zůstat věrohodný, i když je ve fázi útoku na jiné lidi. Trumpovo kritizování kampaně svých oponentů rostlo postupně, ale ty kritiky vždy byly v souladu s předsudky voličů, za všechny od slabého intelektu Ricka Peryho do nedostatků líderské zkušenosti Bena Carsona. Takové zprávy jsou možná hrubé, dětinské ale jsou velmi dobře naplánované, s nápadem silně odzvonit.

Trumpovo veřejné odmítnutí přísahat republikánské straně, že podpoří jakéhokoliv kandidáta, kterého strana zvolí (v případě, že to není on) a potom jeho přijmutí přísahy, ukazují na další z hlavních charakteristik Promotera: Instinktivní ochrana vlastní sebeúcty v jakékoliv situaci. Jako Promoter, Trump přísahu viděl jako kompromis, a ne jako prohlášení podpořené přesvědčením.

Promoter představuje sotva 5% obyvatel Severní Ameriky, to může sloužit jako vysvětlení fascinace Trumpem. On je raritou, něco co lidi nepotkávají každý den a kvůli tomu je těžké nedívat se na něho.

Samozřejmě, že ne každý  vidí  Donalda Trumpa stejným způsobem. Toto je produkt různých typů osobností stejně jako i ideologie.

Například, Thinker, který je orientovaný na spojení mezi lidmi, bez ohledu na to, do jaké politické strany patří, pravděpodobně bude velmi rozzlobený, protože to co Trump dělá, on vidí jako lhostejnost k pocitům těch, které napadá. Ať už by to byli  Republikáni nebo Demokraté, všichni účastníci budou frustrováni tím, že Trump nemá žádný podrobný plán. Jeho poradce veden svými hodnotami jistě nesouhlásí s Trumpovou častou změnou svých přesvědčení, které mění na základě osobního zájmu.

Poradce v křesle: Co můžeme předpovědět o prezidentském mandátu Trumpa?

Víme, že  Trump je Promoter, a co můžeme předpovědět o jeho chování v případě prvního dosažení cíle v závodě do Bílého domu. Uvedeme několik věcí, které vzhledem k jeho typu osobnosti jsou do značné míry nejisté:

1. On to prostě udělá.

Ti kteří, jsou zmatení nebo frustrovaní Trumpovou neschopností představit strukturované a detailní plány, se nebudou cítit lépe ani v případě, že bude zvolen. Plány jsou pro takové lidi, jako je on úplně nedůležité. On události hodnotí za chodu, odhaduje jaký je jeho osobní zájem v té chvíli a jedná podle toho.

Jako Promoter orientovaný na akci, prezident Trump je náchylný k rychlému hodnocení a instinktivním, okamžitým odpovědím více než plánováním a váháním mezi minusy a plusy.

2. On bude okouzlující, přesvědčivý, bude vyhrožovat a lichotit s cílem dostat to co chce

Samozřejmě, že řízení země není to samé jako je řízení podniku. Struktura vlády a hranice, vyplývající z ústavy USA by přinutili Trumpa spolehnout se na svůj půvab a schopnost přesvědčení, aby prosadil svoji agendu. Jako všichni Promotéři, má spoustu těchto kvalit a může je vyjádřit velmi efektivně, tehdy kdy to situace vyžaduje.

Jako přirozeně přesvědčivý prezident Trump, by trval na tom, aby protivníci a stoupenci souhlasili s ním a udělali to co chce právě ve chvíli, kdy to on potřebuje.

Na druhé straně, by nemusel přesvědčit nikoho. Prezidentská přísaha neovlivní jeho tendenci zřítit se na opozici. To je jen způsob, jak takoví lidé reagují na kritiku.

3. Udělá všechno, aby dosáhl svých cílů

Trumpovy ostré pohledy na důležité otázky mu přinesli sympatie a zároveň i nenávist. Ale Promoter je plně zaměřen na dokončení práce, a ten kdo napsal i knihu na toto téma rozhodně není výjimkou.

Kandidát Trump přináší nepohodlí a dělá hluk, protože mu to pomáhá přilákat pozornost medií a podpořit členy strany k akci. Prezident Trump by ze stejného důvodu byl i pragmatik. Jednání se svými protivníky a změkčení postojů by mu umožnilo úspěšně jednat v určité chvíli s účelem uspokojit svá přání, úspěšně udělat svou práci a dělat  vše tak aby se věci staly.

Jako Promoter schopný uzavřít smlouvu, prezident Trump by často byl veden svojí moudrostí “Občas, když prohraješ bitvu, uvidíš nový způsob vyhrát válku“.

My, lidé, jsme předpovědní druh, a prezidentští kandidáti nejsou vyjímkou. Stále je brzy předpovídat, kdo se nastěhuje do nejdůležitější kanceláře na planetě na konci kampaně. Ale můžeme vědět, co by všichni, kteří po tom touží udělali, aby se tam dostali. A pokud je Promoter v závodě, můžeme očekávat divokou a vzrušující jízdu.