PCM® Coach

PCM_4

Koučování je ideálním nástrojem, při kterém má aplikace PCM vynikající výsledky. Zvláště významné je to, že koučové, kteří jsou certifikovaní pro použití PCM, ve svých sezeních využívají vstupního hodnocení klienta, na základě kterého všichni obdrží individuální zprávy o struktuře své osobnosti, která jim pomůže lépe pochopit procesy odehrávající se během koučinku.

Aplikací PCM v procesu koučování, jak kouč, tak klient obdrží další nástroj na přesné určení cíle, po kterém klient touží. Nástroj je také určen pro definování silných a slabých stránek klienta. Díky PCM metodice se kouči podaří rychle zjistit, jaká témata mají zvláštní význam pro konkrétního klienta a jaký je preferovaný způsob komunikace v procesu koučování.

Hlavní výhody používání PCM během koučování jsou:

  • Snažší spojení mezi koučem a klientem
  • Efektivnější a rychlejší zjištění klíčových témat pro klienta
  • Nalezení nejefektivnějších komunikačních kanálů – určitá slova, tóny a gesta, které vedou k produktivnější spolupráci během sezení.
  • Zajišťování základních psychologických potřeb koučované osoby a její motivaci vytrvat na cestě k dosažení cílů
  • Pochopení způsobů, jimiž klient ukázuje odpor ke změně a způsoby překonání tohoto odporu
  • Předvídání změny v chování zákazníků