Oblasti použití

Oblasti-použití_

Process Communication Model má širokou škálu použití . Síla tohoto modelu spočívá v jeho použití při školení a koučování. Některé z oblastí ve kterých se používá PCM jsou:

Managementm1

Použitím PCM a tím znalosti struktury osobností svých kolegů, manažeři získávají schopnost přizpůsobit svůj vlastní způsob řízení lidí. Kromě seznámení se s různými typy osobností, PCM poskytuje manažerům jasné návody, jak vylepšit metody řízení, upravit způsoby organizování činností a pracovního prostředí pro různé typy osobností. Díky těmto schopnostem, poté manažeři lépe a účiněji řídí a dosahují požadovaných cílů.

Vůdcovstvím2
Každý úspěšný lídr má jasnou představu o svých vizích a má schopnost přesvědčit lidi kolem sebe, aby ho na jeho cestě následovali. Lídr proto nutně potřebuje detailní pochopení sebe sama,  stejně jako lidí kolem něj. Právě proto je PCM model v této oblasti tak ceněný. S PCM je lídr schopen odhalit, co jeho osobně i jeho okolí pohání a motivuje chtěným směrem. Díky těmto znalostem, se mu může podařit obklopit se lidmi, kteří nejenže úspěšně provádí plánované aktivity, ale jsou adekvátně inspirováni a k  úkolům přistupují s upřímným nadšením..

Prodejní-dovednosti

m3PCM nabízí také velmi jednoduché a užitečné nástroje, které prodejcům umožňují pochopit různé typy osobností klientů a jejich psychologické potřeby a na základě toho přistoupit k nejefektivnějšímu způsobu prodeje.  Důležité pro ně je, že PCM metoda učí jak se vyrovnat s odmítnutím, a jak i přes to udělat interakci produktivní.  Prodejci, kteří používají PCM, se svými klienty vytvářejí silnější a pevnější vztahy a klienti jsou k nim více loajální.

Jak-se-vypořádat-se-stresem

m5

Vzhledem k tomu, že stres je bohužel každodenní součástí našich životů, je znalost způsobu překonání následků stresu téměř nutností. PCM Vám umožňuje pochopit, které situace jsou pro Vás potenciálně stresující a jak se s nimi vyrovnat. Kromě toho, PCM pomáhá pochopit chování různých typů osobností ve stresu a dává doporučení a nástroje, jak jim v těchto situacích pomoci.

Vybudování-úspěšného-týmuTimoviJe dobře známo, že dobrá týmová spolupráce je klíč k úspěchu. PCM pomáhá identifikovat dynamiku v týmu a porozumění možných příčin potenciálních neshod v rámci celého týmu. S PCM je jasné, co brání týmu v dosahování svých cílů a jakým způsobem je možné uvolnit kreativitu týmu a jeho potenciál. Členové týmu a manažeři se prostřednictvím PCM učí, jak respektovat rozdíly, různé síly a potenciály v týmu.