Začněte u sebe

PCM model pomáhá lidem poznat sebe sama, být více soucitný, pochopit své slabiny a také vybízí ukázat své kvality. Učí je být takovými i ve vztahu k ostatním, zvyšuje jejich dovednost pochopení jiných pohledů na svět a chování. Zlepšuje jejich dovednost naslouchání a dovednost přizpůsobit se každé situaci.

Model každému umožňuje, aby převzal zodpovědnost za svoji komunikaci, a aby si byl vědomý toho, o čem komunikace je.
Pokud nejsme ochotni použít tuto úctyhodnou sílu, PCM nevyužijeme. Část, která tedy mizí je touha a vášeň. Nejprve musíme být ochotní použít PCM.

Je to proces o třech krocích:

1.Poznat vlastní potřeby
Pomocí PCM nejprve máte poznat vlastní potřeby a vlastní osobnost. Tím pádem se cítíme dobře a plní energie ještě před tím, než se pustíme do práce s ostatními.

2.Dát sám sobě povolení ,,padnout“ a znova ,,vstát‘‘
Učíme se pomocí práce a zkušenosti. Praxe nás vede k dokonalosti, pokud akceptujeme, že se v rámci tohoto procesu učíme.

3.Dosáhnout spokojenosti
Spokojenost je klíč k úspěchu. Používejte PCM rádi.