Použití PCM® modelu v NASA

NASA_logo.svg_-300x248

NASA začala PCM (Process Communication model) používat při výběru a vzdělávání astronautů již v roce 1978, kdy najala Dr. Taibiho jako poradce v procesu výběru astronautů. Jedním z jeho úkolů bylo určení typů osobnosti a výběr těch, kteří si navzájem lépe rozumí.

Důvod k tomu byl zřejmý – několik osob mělo strávit spoustu času uzavřeny v malém prostoru, ve stresových a potenciálně nebezpečných situacích. Při práci na tomto projektu Dr. Taibi  použil PCM model, který NASA poté využívala jako základní nástroj pro výběr astronautů.

Dnes model používají ředitelé a manažeři velkých firem a korporací, významní politici i psychologové.