PCM® Communication

PCM-150x150

PCM Communication je dvoudenní program, jehož cílem je motivovat účastníky ke zlepšení komunikace s ostatními. Program je založen na metodě PCM (Process Communication Model), která poskytuje pohled do hluboké struktury osobnosti a jednoduchým způsobem umožňuje porozumět dynamice v komunikaci. PCM model, který se ve světě používá už 30 let, vyzkoušelo více než milion lidí a používá se v oblasti prodeje, podnikání, vzdělávání, politiky, náboženství, medicíny, rodičovství a osobních vztahů.

Process-Communication-Model

PCM poskytuje spolehlivé a vyzkoušené metody pro porozumění hluboké struktury osobnosti, vlivu životních událostí na rozvoj osobnosti a dynamiku komunikace. PCM je založen na vědeckém objevu Dr Taibiho Kahlera a používá se dokonce i v NASA, kde slouží při vzdělávání astronautů již od roku 1978. Dnes tento model používají ředitelé a manažeři velkých korporací a firem, politici a významní psychologové

Účastníci tréninku získají:

 •  Vhled do struktury osobnosti a preferovaný způsob komunikace
 • Pochopení rozdílu v preferovaných komunikačních kanálech ostatních lidí
 • Pochopení způsobu, jak komunikovat s těmi, kteří mají problémy v komunikaci
 • Strategie pro zlepšení komunikace s ostatními

Program-tréninku

Program tréninku se skládá ze dvou fází:

Příprava-na-tréninktipovi-licnosti-300x250

 

V této fázi, se účastníkům, prostřednictvím on-line dotazníku, vytvoří individuální zpráva založená na PCM metodě, s přesnými informacemi o hluboké struktuře jeho osobnosti. Detaily této zprávy také obsahují více informací o každém typu osobnosti a jejího významu, který mají pro účastníka při spolupráci s ostatními lidmi.

Zpráva obsahuje následující témata:

 • Jedinečná struktura osobnosti
 • Vnímání světa a schopnost dívat se na něj z jiného úhlu pohledu
 • Preference při spolupráci s ostatními
 • Oblíbené komunikační kanály
 • Části osobnosti, které nejčastěji při komunikaci používáme
 • Psychologické potřeby
 • Unikátní vzory stresu, které mohou sabotovat osobní a profesionální úspěch
 • Zvláštní akční plán

 

Trénink

Prostřednictvím pečlivě navržených částí s řadou interaktivních cvičení, získají účastnící modely a nástroje pro zlepšení komunikačních dovedností. Zároveň zkoušejí jejich dopady a využití při práci s různými jinými typy osobností.

Témata tréninku:

 • PCM model
 • Různé způsoby, jimiž vnímáme svět
 • Základní charakteristiky šesti typů osobností podle PCM (Thinker, Harmonizer, Imaginer,  Persister, Promoter, Rebel)
 • Jak rozpoznat strukturu osobnosti ostatních lidí?
 •  Způsoby komunikace různých typů osobností
 • Jaká slova používají různé osobnosti v komunikaci?
 • Neverbální komunikace u různých typů osobnosti
 • Jak dosáhnout otevřené komunikace s ostatními?
 • Jak prostřednictvím rozhovoru poznat potřeby ostatních a vybudovat k nim důvěru
 • Doporučení pro přípravu akčního plánu pro zlepšení komunikace