Assessment

pcm_assessmentPCM assessment představuje spolehlivý a účinný nástroj pro pochopení struktury osobnosti. Hodnocení osobnosti zahrnuje vyplnění on-line dotazníku, po kterém se ihned vytvoří elektronická zpráva.

pcm_zpráva

Individuální zpráva ihned po vyplnění on-line dotazníku, poskytuje podrobné a přesné informace o profilu osobnosti. Osobní profil identifikuje základy Vaší osobnosti, a to prostřednictvím jednoho ze 6 popsaných typů osobností. Ve zprávě také zjistíte, jaké jsou vaše silné stránky při komunikaci s ostatními, a jaké máte naopak nedostatky. Další výhodou tohoto profilu je identifikace možných neúspěšných vzorů chování a popis důvodů proč k nim dochází. Dále navrhuje, jak tyto neúspěšné strategie nahradit úspěšnými.

Oblast použití PCM metodiky je taková, že se vždy vytvoří zpráva, která do značné míry odpovídá cíli hodnocení.

tipovi-licnosti-300x250

Každá PCM zpráva také obsahuje základní strukturu osobnosti, která je graficky zobrazená pomocí “budovy osobnosti“. Kromě toho, PCM zprávy obsahují i podrobně popsané následující oblasti:

  • Jedinečná struktura osobnosti
  • Síla osobnosti
  • Vnímání světa a schopnost dívat se z “jiného úhlu pohledu“
  • Preference při spolupráci s ostatními
  • Psychologické potřeby
  • Hlavní motivační faktory pro profesní a osobní růst
  • Popis chování během různých stresových situacích
  • Hlavní překážky na cestě k dosažení cílů
  • Zvláštní akční plán pro zdravý a kvalitní život
  • Preferovaný styl řízení