Jak správným způsobem vyjádřit svůj hněv?

Petr, který má podle PCM metody strukturu osobnosti Harmoniser, má už nějakou dobu v práci problémy se svými kolegy, kteří se často chovají tak, že se Petr cítí nepříjemně.

Vše začalo od Davida, který je považován za osobu, která má “vtipné” komentáře na úkor druhých, ale jen zřídka na vlastní. On často plete humor s “pichlavými” komentáři něčího vzhledu, oblékání, chování, schopností atd. Jiní zaměstnanci našli způsob, jak se s tím vyrovnat – ignorují ho, nebo odpovídají stejným způsobem. Ale Petr nenašel svůj způsob, který by mu pomohl, aby se úspěšně vypořádal s chováním Davida. Na něm to nechávalo důsledky, které vedly k špatným výsledkům v práci, častým zdravotním problémům, stejně jako špatným vztahům doma. Vypadal depresivně a nechával dojem oběti.  Některé kolegy to nervovalo, a proto k němu byli hrubí, jiné to přitahovalo používat stejné vzory, které používal Petr. Svou frustraci z práce nesl sebou domů. Často vyprávěl rodině o problémech v práci, vyjadřoval svou nespokojenost s kolegy. Neviděl způsob, jak vyřešit svůj problém. Myslel si, že odchod z práce by byl příliš riskantní. Proto se rozhodl navštívit koučovací sezení.

Na koučování Petr zjistil, že se bojí vyjádřit svůj hněv. Věřil, že pokud ho ukáže, hněv automaticky bude vést k odmítnutí ostatními. Proto pevně skrýval hněv a místo toho vybíral poslušnost, která z něho dělala snadný terč pro agresivní chování Davida a chování jiných.

Úkolem kouče je pomoct Petrovi uvědomit si svůj hněv a naučit se vyjádřit svůj hněv pevným, pozitivním, autentickým způsobem (já jsem OK – Ty jsi OK, ale tvoje chování není OK), a tak se naučí vyrovnat se s chováním svých kolegů, kvůli kterým sám sobě způsobuje frustrace, asertivním způsobem. Petr si musí uvědomit, že on hraje největší roli v této hře, která ho tak trápí. Že on dává sílu “pachateli”, a že pouze on ji může i vzít.  Pokud se Petr a lidé, kteří mají podobné psychologické potřeby nenaučí vyjádřit svůj hněv pozitivním způsobem, může se stát, že si ho zažijí a stanou se smutnými a depresivními.

To o co by se každý trenér  měl starat při své práci s osobami, které nevyjadřují hněv a hromadí si ho v sobě, je nastavit určité rámce chování, kterými zabrání riskantní expresi nahromaděného hněvu. Je třeba být opatrný při stimulaci vypouštění hněvu, který si v sobě dlouho chovali. Podstatou je, zaměřit se na vyjádření hněvu podle principu “tady a teď”. To se stane základním kamenem pro budování a udržování zdravých vztahů a řešení konfliktů.