Jak vznikl PCM®

PCM vytvořil americký psycholog a univerzitní profesor Dr. Taibi Kahler v polovině sedmdesátých let.  Zkoumal mezilidskou komunikaci a během své práce s klienty si všiml, že v každodenním chování existují určité vzory, které jsou spojeny se specifickými pozitivními a negativními reakcemi na určité věci a události. Také viděl řadu negativních reakcí, které byly spojeny se stresem. Taibi došel k závěru, že na základě toho, co váš partner říká a jak se chová, můžete spolehlivě předpovědět jeho reakce v různých stresových situacích. Spolehl se na transakční analýzu (psychoterapeutická metoda známa jako TA), zahájil řadu výzkumů, které ho dovedly k závěru, že každý vzor v řeči a chování může být spojen s jedním z 6 typů osobností.