Jak NASA objevila PCM®?

Proces selekce astronautů v NASA není vůbec lehký úkol. Je nutné vybrat nejlepší mezi nejlepšími na základě různých vlastností, a to jak fyzických, tak i psychických. Kromě toho, že prostředí, ve kterém se nachází během expedice, je velmi stresující a nebezpečné, při selekci se musí brát v úvahu také jiné faktory jako jsou přesnost, důkladnost v práci, efektivita…

V roce 1977, Terence F. McGuire, psychiatr v NASA, který má na starosti výběr kandidátů, pozval Dr. Taibiho Kahlera, aby se zúčastnil rozhovorů v procesu selekce. Taibi souhlasil a dostal úkol nezasahovat do samotného procesu selekce, seděl v rohu místnosti, pozoroval a psal poznámky. Taibi hodnotil kandidáty na základě svého Process Communication Model a každou osobu rozdělil do 6 kategorií podle dominantního typu osobností. Velmi jednoduchým způsobem zjistil jejich základní vlastnosti, stejně jako související silné a slabé stránky. Pozoroval jejich verbální vyjadřování, jak hovoří sami o sobě, o svých úspěších, o důležitých věcech, všímal si místa, kde sedí, výrazu obličeje a nevědomých pohybů.

S ohledem na to, že rozhovor s jedním kandidátem trvá kolem 1,5-2 hodiny, Taibi po prvních 10 minutách rozhovoru nechal poznámky, které psal a začal s novými papíry. Po rozhovoru Taibi a McGuire srovnali poznámky a výsledek byl ten, že Taibi po deseti minutách pozorování má více informací než psychiatr McGuire po hodině a půl. Mc Guire byl fascinován a nabídl Dr.Taibimu, aby se s PCM metodikou připojil k NASA a další selekci astronautů.

Dlouhodobým použitím Process Communication Model byly pozorované určité podobnosti mezi přijatými kandidáty a některé typy osobností měli přednost před ostatními. Z výzkumů provedených v roce 1984, 1985, 1987, dokonce 71% všech přijatých kandidátů do NASA jsou typem Persister. Tyto typy dominují mezi astronauty právě díky svým vlastnostem jako jsou obětavost, svědomitost a  perfekcionismus.

Vzhledem k tomu, že u Persistera jsou emoce ve společenských vztazích méně zastoupené, zvláště dobře spolupracují s Thinkerem, který je stejně jako Persister, logicky a racionálně zaměřený. Právě Thinkeri jsou druhým typem osobností nejvíce zastoupeni mezi astronauty.

Statistika ukazuje, že Persister a Thinker jsou mezi astronauty zastoupeni ve více než 93%.

Zajímavé také je, že typ osobnosti Promoter se považuje za neformální, impulsivní, dynamický typ, nezodpovědný v momentě, když je ve stresu, a to ho činí potenciálně nebezpečným pro práci astronautů. Koneckonců, vzhledem k tomu, že je jeho zastoupení mezi kandidáty na astronauta menší než 1%, předpokládáme, že tuší, že tato práce by pro ně byla příliš nudná.

Později se ukázalo jako velmi důležité, že pro kvalitní spolupráci mezi astronauty je dlouhodobě nutný soulad ve vztazích , a tak se zvláštní pozornost zaměřila na typ lidí Harmoniser, kteří umí udržet příjemnou atmosféru a jsou zaměření na lidi více než ostatní typy. Tímto se Harmoniseři umístili na třetím místě v zastoupení mezi astronauty.

Rebel patří k typu osobnosti, která je u astronautů vzácná, protože se vyznačuje velkou energií, spontánností, ale i možnými konflikty a nezodpovědností ve stresujících momentech. Jeden z výjimečných astronautů s tímto typem osobností je Sally Ride.

Vzhledem k tomu, že Imaginera charakterizují vlastnosti jako kreativita, fantazie, stydlivost, podle statistik nikdo z astronautů není s tento typ osobnosti.

Persister a Thinker jsou nejvíce dominantní typy osobností, Harmoniser je na třetím místě, zatímco Rebel, Imaginer a Promoter mezi astronauty nejsou. Zajímavé je i zastoupení mezi dominantními typy osobností v populaci a u astronautů. Například, celkově je v populaci kolem 10%  Persisterů,  zatímco u astronautů přes 70%. Na druhu stranu, Imaginerů  je v populaci 10%, u astronautů žádný, Vzhledem k tomu, že kvalita mezilidských vztahů má velký dopad na práci, můžeme říci, že použití Process Communication Model významně umožnilo NASA zlepšit  kvalitu spolupráce mezi členy týmů vyslaných na expedice.