Obsah tréninku PCM Coach

Vzdělání PCM kouč je akreditovaný koučovací program ze strany International Coaching Federation (ICF). Trenéři, certifikovaní pro použití PCM, mají ve své praxi řadu nástrojů, které jim pomůžou, k účinnějšímu provádění klientů koučováním tak i v samé přípravě na koučování. Díky PCM, se mohou trenéři  lépe psychicky připravit na sezení a zároveň před sezením získat významné informace o hluboké struktuře osobnosti se kterou vstupují do koučinkového projektu. Vedle toho,  se kouč může snáze přizpůsobit klientovi, aby mu pomohl dosáhnout lepší komunikace a tím zvýšil klientovu motivaci.

 

Modul-I

Během tohoto modulu budou mít účastníci příležitost seznámit se se základy PCM modelu a s možnostmi jeho použití v koučování. Účastníci během prvního modulu získají zprávu o hluboké struktuře své osobnosti, aby prostřednictvím vlastního příkladu uviděli výhody použití tohoto modelu

Témata, která se zpracovávají na tomto modulu:

● PCM model
● Různé způsoby, kterými vnímáme svět
● Základní charakteristiky 6 typů osobnosti podle PCM (Thinker, Harmoniser, Imaginer, Persister, Promoter, Rebel)
● Jak rozpoznat strukturu osobnosti klienta
● Jak představit koučovací projekt různým klientům
● Způsoby komunikace s klienty, kteří mají odlišné struktury osobnosti
● Jakým způsobem vybíráme slova, která budeme používat při rozhovoru s různými klienty
● Jak vytvořit odpovídající atmosféru pro práci s různými klienty
● Jak klientům s různými strukturami osobnosti pomoct adekvátně stanovit cíle
● Jak prostřednictvím koučovácího rozhovoru rozpoznat potřeby různých klientů a vybudovat důvěru
● Rozpoznat odpor u klientů a jeho překonání pomocí PCM
● Odlišnosti v koučovacích intervencích v závislosti na struktuře osobnosti

Modul-II

Tento třídenní modul má za cíl seznámit účastníky se specifickými tématy a procesy, jejichž výskyt mohou očekávat během koučovacích zasedání s klienty různých struktur osobnosti. Účastnící budou mít příležitost seznámit se s hlubokými faktory osobnosti, které ovlivňují klientovy reakce během koučinku. Účastníci také získají podrobné směrnice pro případné intervence v práci s různými typy osobností, zvláště v situacích, kdy se u klienta může projevit dysfunkční chování nebo odpor.

Témata, která se zpracovávají v tomto modulu:

● Které otázky si položíme, když se zabýváme koučováním?
● Jakým způsobem Vám PCM může pomoct v předpovědi klíčových témat v průběhu koučování
● Jak v čas rozpoznat dysfunkční vzory chování u klientů
● Stresové reakce různých typů osobností a možný způsob intervence v dané chvíli
● Odlišnosti v přístupu, v závislosti na úrovni napětí u klientů

Modul-III---Certifikace

Po dokončení prvního a druhého modulu, projdou účastníci certifikací, kterou  vede PCM Master trenér autorizován ze strany Kahler Communication Europe. Certifikační proces se skládá z písemné zkoušky a dalších fází ve formě zasedání, během kterých účastníci sami provádí  koučovací zasedání pomocí PCM modelu.